Rai­mo Iko­nen on Vuo­den iiläinen

Vuoden iiläisen palkinnon Raimo Ikoselle luovuttivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela (oikealla) ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes. Keskellä Iin kansalaisopiston ja taidekoulun rehtori Jaana Soronen, joka toimi tilaisuuden juontajana.Vuoden iiläisen palkinnon Raimo Ikoselle luovuttivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela (oikealla) ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes. Keskellä Iin kansalaisopiston ja taidekoulun rehtori Jaana Soronen, joka toimi tilaisuuden juontajana.

Vuo­den iiläi­nen on hen­ki­lö, joka on syn­ty­nyt, asuu tai toi­mii Iis­sä, ja joka on työl­lään, toi­min­nal­laan tai saa­vu­tuk­sil­laan teh­nyt Iitä tun­ne­tuk­si, edis­tä­nyt kun­ta­ku­vaa tai vai­kut­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti kun­nan kehittämiseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus