Iin met­sä­suun­ni­tel­ma edel­leen valmisteluun

Iin kun­nan­hal­li­tus palaut­ti äänes­tyk­sen jäl­keen (8–3) kun­nan met­sä­suun­ni­tel­man jäl­leen val­mis­te­luun. Se halu­aa las­kel­mia kus­tan­nuk­sis­ta ja tuo­tois­ta, mikä­li kal­liim­mat hak­kuu­me­ne­tel­mät kor­va­taan edullisemmilla.

Edel­li­sen ker­ran kun­nan­hal­li­tus palaut­ti suun­ni­tel­man val­mis­te­luun huh­ti­kuus­sa. Kesä­kuun kokouk­ses­sa se jät­ti asian pöydälle.