Altis­tu­mi­sen mah­dol­li­suus koro­na­vi­ruk­sel­le Iin Autokeitaalla

Iin Auto­kei­taan ravin­to­las­sa on asioi­nut per­jan­tai­na 2.7. kel­lo 19–20 myö­hem­min koro­na­po­si­tii­vi­sek­si todet­tu henkilö.

Pai­kal­la kysei­seen aikaan ollei­den tulee tark­kail­la voin­ti­aan ja hakeu­tua tar­vit­taes­sa her­käs­ti tes­tiin mah­dol­li­sen altis­tu­mi­sen vuoksi.

Hyvin lie­vil­lä­kin oireil­la on tär­ke­ää käy­dä tes­tis­sä, sil­lä esi­mer­kik­si roko­te­tuil­la hen­ki­löil­lä koro­na­vi­ruk­sen oireet voi­vat olla lie­viä. Koro­nan oirei­ta ei voi erot­taa mui­den virus­tau­tien oireis­ta ilman testaamista.