Tari­nat ja perin­ne­tie­don keruu tem­pai­si­vat mukaansa

Tänään 60 vuotta täyttävä Jarmo Alasiurua on palannut asumaan Iijokivarteen, josta hän on kerännyt perinnetietoa jo vuosia.Tänään 60 vuotta täyttävä Jarmo Alasiurua on palannut asumaan Iijokivarteen, josta hän on kerännyt perinnetietoa jo vuosia.

Kou­luai­koi­naan Jar­mo Ala­siu­rua inho­si esi­tel­mien pitä­mis­tä ja ainei­den kir­joit­ta­mis­ta. Mis­tä lie joh­tu­nut, mut­ta nyt hän kir­joit­taa kir­jo­ja ja ker­too perin­neil­lois­sa Iijo­ki­var­ren his­to­rias­ta ja naut­tii sitä enem­män, mitä suu­rem­pi on kuulijakunta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus