Kiiminki

Jää­lin eko­pis­te etsii kor­vaa­vaa paik­kaa – Eko­pis­teet Arka­las­sa ja Hut­tu­ky­läs­sä pois­tu­vat käy­tös­tä

 

Rin­ki-eko­pis­te Jää­lin Kehä­tiel­lä on lopet­ta­nut toi­min­tan­sa eikä kor­vaa­vaa paik­kaa pis­teel­le ole vie­lä löy­ty­nyt. Lähiai­koi­na myös kak­si muu­ta Oulun itä­puo­len Rin­ki-eko­pis­tet­tä Hut­tu­ky­läs­sä ja Arka­las­sa pois­tu­vat käy­tös­tä, mut­ta tar­kem­pi aika­tau­lu ei ole vie­lä tie­dos­sa.  

Lue lisää

Oulun Lyseon lukioon ja OSY­Kin lukioon kor­kein kes­kiar­vo­ra­ja oulu­lais­lu­kiois­ta

Lukio­kou­lu­tuk­sen ja amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen yhteis­haun opis­ke­li­ja­va­lin­nat on jul­kais­tu tänään tors­tai­na 13. kesä­kuu­ta. Oulun lukiois­ta kor­kein kes­kiar­vo­ra­ja 8,67 on Oulun Lyseon lukioon ja Oulun Suo­ma­lai­sen Yhteis­kou­lun lukioon. Hau­ki­pu­taan lukion suo­sion hur­ja nousu näkyy myös kes­kiar­vo­ra­jan iso­na nousu­na.


Kesäis­tä menoa

Ran­ta­poh­jas­ta 7.6.1979Enti­si­nä hyvi­nä aikoi­na oli Kii­min­ki­joel­la puu­ta­va­ran uit­to käyn­nis­sä usein­kin läpi kesän. Joki­var­ren mökit sai­vat kah­vi­vie­raik­seen reip­pai­ta tuk­ki­lai­sia. Tapah­tui ker­ran­kin, että uit­to­mie­het meni­vät kah­vil­le erää­seen kos­ken­par­taal­la ole­vaan mök­kiin. Mökin emän­tä oli juu­ri kah­vi­kup­pien pesu­puu­his­sa, nykäi­si vyö­tä­röl­tään pai­tan­sa hel­man esiin ja alkoi pyyh­kiä sii­hen kah­vi­kup­pe­ja. Täl­löin eräs tuk­ki­lai­nen huo­maut­ti, että onko tuo nyt oikein sopi­vaa. Tähän emän­tä heläyt­ti: Hyh, mitä se hait­taa — pes­tä­vä paita!”Todeksi väi­tet­ty tari­na”Mopon­ras­saus ei kiin­nos­ta­nut Kii­min­gin nuo­ria

Oulun kau­pun­gin kier­tä­vä mopon­ras­saus­pa­ja vie­rai­li tiis­tai­na Kii­min­gis­sä. Mopon­ras­saus­pa­jaa kier­rä­te­tään Oulun alu­eel­la paket­ti­au­tol­la, johon on las­tat­tu­na kaik­ki kor­jaus- ja huol­to­töi­hin tar­vit­ta­vat väli­neet ja työ­ka­lut. Nuo­ril­le on tar­jol­la myös ohjaus­ta huol­to­töi­den tekoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus