Kiiminki

Koi­te­lin pysä­köin­ti­jär­jes­te­lyyn poik­keuk­sia lau­an­tai­na

Lau­an­tai­na juh­lit­ta­va Koi­te­li Elää -fes­ti­vaa­li kokei­lee tänä vuon­na eri­lais­ta pysä­köin­ti­jär­jes­te­lyä. Koi­te­lin alu­eel­la pysä­köin­ti on inva-paik­ko­ja lukuu­not­ta­mat­ta koko­naan kiel­let­ty.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vaa­ra­ti­lan­tei­ta tie­työ­maal­la

Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­sel­lä maan­tiel­lä 849 on menos­sa mit­ta­vat tie­työt, jot­ka hait­taa­vat ja hidas­ta­vat lii­ken­net­tä. Käy­tös­sä on lii­ken­ne­va­lo­ja, sil­la pai­koin ajet­ta­va­na on vain yksi kais­ta. Alu­eel­la on myös lii­ken­tee­noh­jaus­ta, jot­ta lii­ken­ne sujui­si tur­val­li­ses­ti.

Lue lisää

Ohjel­ma, mark­ki­na­myy­jät ja tut­ta­vat vetä­vät Kii­min­ki­päi­vil­le

Kii­min­ki­päi­vil­lä lau­an­tai­na yhden aikaan Lii­sa Miik­ki oli jo käyt­tä­nyt lap­sen­las­tan­sa Elvii­raa pomp­pu­lin­nas­sa ja ponia­je­lul­la. Sen jäl­keen he oli­vat täyt­tä­neet koju­jen kil­pai­lu­ku­pon­ke­ja sekä osta­neet kark­kia, mak­ka­raa ja pil­li­me­hua. Sit­ten oli­kin aika istua esiin­ty­mis­la­van eteen odot­ta­maan Simo­sau­rus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koi­te­li elää 17.8.

Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään tänä vuon­na lau­an­tai­na 17.8. Päi­vä­mää­rä oli jää­nyt pois vii­me vii­kol­la Ran­ta­poh­jan muka­na jae­tus­ta Koi­te­li elää -fes­ta­ri­leh­des­tä.…Kii­fys osak­si Coro­na­ri­aa

Coro­na­ria Fysio­te­ra­pia Oy on osta­nut Kii­fys Oy:n lii­ke­toi­min­nan. Noin 30 vuot­ta toi­mi­neel­la Kii­fy­sil­lä on toi­mi­paik­ko­ja Kii­min­gin lisäk­si Pudas­jär­vel­lä ja Jää­lis­sä, ja se tar­jo­aa eri­lai­sia fysio­te­ra­pia­pal­ve­lu­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus