Kello


Kalas­tus­ta Kel­lon merel­lä

Kun tar­kas­te­lem­me van­has­ta kar­tas­ta ran­ta­vii­vaa 1450- luvun puo­li­vä­lis­sä, huo­maam­me asu­tuk­sen kes­kit­ty­neen Kel­los­sa Kel­lon Ison­lah­den ympä­ril­le ja Kii­min­ki­joel­la Joke­lan kylän tie­noil­le.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti ete­nee

Oulus­sa kokeil­laan tämän syk­syn aika­na osal­lis­tu­vaa bud­je­toin­tia. Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhtei­sö­toi­min­ta etsii ehdo­tuk­sia Oulun ja oulu­lais­ten tur­val­li­suu­den ja tasa-arvon…


Kou­lun­käyn­ti vaa­tii moti­vaa­tio­ta

Kou­lus­sa monil­la ei vält­tä­mät­tä ole moti­vaa­tio­ta kokei­siin, läk­syi­hin tai isoi­hin kou­lu­pro­jek­tei­hin. Suu­rel­la osal­la oppi­lais­ta on aikaa vie­viä har­ras­tuk­sia, joi­den ohel­la…Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran pit­kä­ai­kai­sia toi­mi­joi­ta pal­kit­tiin

Kel­lon nuo­ri­so­seu­ral­la pal­kit­tiin nuo­ri­so­seu­ran pit­kä­ai­kai­sia toi­mi­joi­ta kes­ki­viik­ko­na 10.lokakuuta. Tilai­suu­des­sa jaet­tiin kak­si kul­tais­ta ja yksi hopei­nen ansio­merk­ki. Nuo­ri­so­seu­rat voi­vat hakea ansio­merk­ke­jä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus