Kello

Kol­mas sek­to­ri kut­su­taan mukaan aut­ta­maan

Oulus­sa pyri­tään koro­na­vi­ruk­ses­ta aiheu­tu­van poik­keus­ti­lan­teen vuok­si var­mis­ta­maan arjen avun tar­joa­mi­nen kau­pun­ki­lai­sil­le ja eri­tyi­ses­ti hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le. Tätä teh­dään ns.…Van­hem­pia akti­voi­daan mukaan ham­mas­tar­kas­tuk­siin – Liik­ku­va ham­mas­hoi­don yksik­kö tekee tar­kas­tuk­set Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä

Las­ten ham­mas­hoi­dos­sa siir­ryt­tiin Oulus­sa­kin pois käy­tän­nös­tä, jos­sa lap­set kul­je­te­taan ham­mas­tar­kas­tuk­seen yhteis­kyy­dil­lä kou­lul­ta. Nykyi­sin vas­tuu ham­mas­tar­kas­tuk­seen kul­jet­ta­mi­ses­ta on huol­ta­jal­la. Osa van­hem­mis­ta…