Kello

Kah­va­kuu­lai­lua meri­tuu­les­sa

Kel­lon Kivi­nie­mes­sä asu­va Sei­ja Salmi on teh­nyt lii­kun­na­noh­jaa­jan työ­tä jo 23 vuot­ta. Täl­lä het­kel­lä Sal­mi tar­jo­aa eri­lai­sia ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja Hau­ki­pu­taan alu­eel­la, jois­ta Kivi­nie­men sata­mas­sa jär­jes­tet­tä­vä on yksi. Per­so­nal trai­ne­ri­na­kin toi­mi­va Sal­mi halusi tar­jo­ta pai­kal­li­sil­le ja lähia­lu­eel­la asu­vil­le kah­va­kuu­la­tun­te­ja sata­man raik­kaas­sa ja hyt­tys­va­paas­sa ilmas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kel­lon asu­kas­tu­pa juh­lis­ti 5-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vään­sä

Kel­lon asu­kas­tu­val­la vie­tet­tiin tiis­tai­na 5-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­viä ja samal­la tuvan muut­toa takai­sin Kel­lon nuo­ri­so­seu­ral­le. Vuon­na 2013 perus­te­tun Kel­lon suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys ry:n ensim­mäi­nen toi­mi­paik­ka oli Kel­lon nuo­ri­so­seu­ra, jos­sa asu­kas­tu­pa aloit­ti toi­min­tan­sa tal­vel­la 2014.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulu myy syk­syl­lä tont­te­ja myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta

Oulun kau­pun­ki lait­taa ensi syk­sy­nä hakuun kaik­ki­aan 86 oma­ko­ti­tont­tia, jois­ta Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa sijait­see 11, Kel­lon Leton­ran­nas­sa nel­jä, Kel­lon Kivi­nie­mes­sä yksi, Kii­min­gin Hako­mäes­sä kol­me ja Kii­min­gin Kais­ta-Ahos­sa yksi. Kor­ven­ky­läs­tä Jää­lin Väli­ky­län kupees­ta tulee myyn­tiin 13 uut­ta tont­tia ja Itä-Pate­las­ta yksi.


Ook­ko nää kuul­lu: Nos­tal­gia­mat­ko­ja ja joke­ri­kak­kua

Ran­ta­poh­ja 24.5.1979 Per­he oli mat­kal­la kesä­mö­kil­le asun­to­vau­nun­sa kans­sa. Tien ris­teyk­ses­sä oli lii­ken­ne­po­lii­si kovan ruuh­kan takia. Kyy­dis­sä ole­va 3-vuo­tias Tei­ja-tyt­tö kat­soi polii­sia sil­mät ja suu suu­ri­na, kuin­ka se hui­to­mal­la ohja­si lii­ken­net­tä. Kun oli pääs­ty polii­sis­ta ohi, hel­pot­tui Tei­ja ja sanoi: ”Eiväp­pä saa­nee kiin­ni”. Hän oli kuul­lut puhut­ta­van kuin­ka polii­si ”ottaa kiin­ni eli pidät­tää” ja luu­li nyt että se ottaa asun­to­vau­nun peräs­tä ”kiinni”.T.K. Jak­ku­ky­lä

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kel­los­sa juh­lit­tiin kesän alkua ja kyläyh­dis­tys­tä

Kevät­juh­lat ovat oleel­li­nen osa kesän alka­mis­ta. Hela­tors­tai­na Kel­lon nuo­ri­so­seu­ral­le kokoon­tui salin täy­del­tä kylä­läi­siä juh­lis­ta­maan kesän alka­mis­ta, sekä kyläyh­dis­tyk­sen 10-vuo­­tis­­juh­­la­­päi­­vää. Iso.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maa­il­man­mes­ta­rei­ta ja mil­joo­na­pot­ti

Ran­ta­poh­jas­ta 10.5.1979:$>Oli ker­ran Hau­ta Sipo nimi­nen kala­mies. Kun hän sit­ten ker­ran tuli kotiin iso kala­kont­ti seläs­sä ja istah­ti pir­tin pen­kil­le ja kova hiki kun oli, niin se puk­ka­si niin kovan huu­run tai usvan, että ovi­kin len­si seläl­leen. Kun Sipo sit­ten ker­toi tätä naa­pu­ril­leen, niin emän­tä sanoi että elä valeh­te­le. Sipo vas­ta­si sii­he, että oo se sinä hil­jaa, minä se tii­jän joka oon höyrynny.K.E. Ala­vuot­to