Japa­nis­ta län­teen, Kuma­mo­tos­ta pohjoiseen

Seika Nakagawa on ollut iloinen päätöksestään tulla Suomeen ja siitä, että kaikki Laaksoset ovat ottaneet hänet niin hyvin vastaan.

Japa­nis­sa, tääl­tä vajaan 8000 kilo­met­rin pääs­sä on noin 740 000 asuk­kaan kau­pun­ki, Kuma­mo­to. Siel­tä on kotoi­sin Sei­ka Naka­gawa, 21. Kuma­mo­tos­sa vuo­den kes­ki­läm­pö­ti­la on +16 astet­ta, joka ero­aa Kel­lon +1,6 asteen kes­ki­läm­pö­ti­las­ta pal­jon. Sil­ti Sei­kal­le oli sel­vää, että Suo­meen on pääs­tä­vä. Kel­lon kou­lul­la har­joit­te­lus­sa ole­va Sei­ka on pit­kän­lin­jan opet­ta­ja­per­hees­tä. Sei­kan van­hem­mat, iso­äi­ti sekä täti ovat kaikki… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus