Kello

Mart­ti­la-Tor­nio Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lu­een puheen­joh­ta­jak­si

Uuden lain mukai­set kala­ta­lous­a­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tan­sa tämän vuo­den alku­puo­lel­la. Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lu­een perus­ta­va kokous jär­jes­tet­tiin Yli­kii­min­gis­sä, jos­sa puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio Yli­kii­min­gis­tä. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin kii­min­ki­läi­nen Mart­ti Vää­nä­nen ja hal­li­tuk­sen jäse­nik­si Pent­ti Hamu­nen Puo­lan­gal­ta, Eero Pirt­ti­kos­ki Juor­ku­nas­ta, Kau­ko Mar­kus Hau­ki­pu­taal­ta, Lau­ri Halo­nen Kel­los­ta sekä Kari Sara­jär­vi Met­sä­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja­na.

Lue lisää

Lau­ra Tirk­ko­nen pal­kit­tiin Vuo­den nuo­re­na toi­mi­ja­na

Sata­vuo­tias Suo­men Työ­väen Urhei­lu­liit­to TUL ry pal­kit­si perin­tei­seen tapaan vuo­den jouk­ku­een, urhei­li­jan ja val­men­ta­jan sekä aktii­vi­sia seu­ra­toi­mi­joi­ta TUL:n päi­vän vas­taa­no­tol­la lau­an­tai­na 26.1. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den val­men­ta­ja Lau­ra Tirk­ko­nen pal­kit­tiin Vuo­den Nuo­ri Toi­mi­ja -pal­kin­nol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tari­noi­ta

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Paran­tu­nut työl­li­syys näkyy var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä

Iis­sä on parem­pi työl­li­syys­ti­lan­ne kuin vuo­si­kym­me­niin. Se on näky­nyt vii­me syk­sys­tä asti kas­va­nee­na päi­vä­hoi­to- eli var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä.– Tilan­ne on aika tiuk­ka var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen suh­teen niin kun­nal­li­sel­la kuin yksi­tyi­sel­lä­kin puo­lel­la, ker­too kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Vir­pi Uute­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Put­kien sula­tuk­ses­ta tuli­pa­lo Kel­los­sa

Kel­lon Pöl­lön­pe­rän­tiel­lä syt­tyi kes­ki­viik­ko­na puo­lil­ta­päi­vin tuli­pa­lo, kun 330 neliöi­sen auto­tal­li­ra­ken­nuk­sen vesi­joh­to­ja yri­tet­tiin sulat­taa nes­te­kaa­su­läm­mit­ti­men avul­la. – Tuli pää­si sii­tä raken­tei­siin, mut­ta…


Asu­ka­sil­ta Kel­los­sa

Kel­lon seu­raa­va asu­ka­sil­ta jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 23.1. kel­lo 17–19 Kel­lon asu­kas­tu­val­la (Kel­lon­kau­pan­tie 1). Asu­ka­sil­las­sa käsi­tel­lään alu­eel­li­sen toi­min­ta­ra­han hake­muk­set. Hake­muk­sia Kel­lon alu­eel­le…


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Vau­vo­ja

Kel­lo­lai­set Rit­va ja Mar­kus Ron­kai­nen sai­vat 15.12. kym­pin tytön, jon­ka mitat oli­vat 3 844 gram­maa ja 52 sent­tiä. “Sydä­meen jou­lun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus