Kel­lon asu­kas­tu­pa juh­lis­ti 5-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vään­sä

Kellon suuralueen asukasyhdistys ry:n puheenjohtaja Mika Huusko ja yhdistyksen perustaja Liisa Koskela.

Kel­lon asu­kas­tu­val­la vie­tet­tiin tiis­tai­na 5-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­viä ja samal­la tuvan muut­toa takai­sin Kel­lon nuo­ri­so­seu­ral­le. Vuon­na 2013 perus­te­tun Kel­lon suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys ry:n ensim­mäi­nen toi­mi­paik­ka oli Kel­lon nuo­ri­so­seu­ra, jos­sa asu­kas­tu­pa aloit­ti toi­min­tan­sa tal­vel­la 2014.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus