Ajankohtaista

Uusia tuu­lia Haukipudashiihtoon

Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 25. hel­mi­kuu­ta nyt jo 38. ker­ran. Latu­ret­keen ovat puhal­ta­mas­sa uudet tuu­let, sil­lä tapah­tu­ma laa­je­nee kak­si­päi­väi­sek­si. Lau­an­tai­na 24.2.…Toi­mit­ta­jal­ta: Äänes­tys on jo käynnissä

Vaik­ka gal­lu­pit näyt­tä­vät lähes itä­mai­sia luku­ja istu­val­le pre­si­den­til­le, aion vakaas­ti käy­dä äänes­tä­mäs­sä jo alka­neis­sa pre­si­den­tin­vaa­leis­sa. Kan­nat­ti vaa­leis­sa sit­ten ketä tahansa,…Kii­tos digikokeilijoille!

Kii­tos kai­kil­le Ran­ta­poh­jan näköis­leh­des­tä ja verk­ko­leh­des­tä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia meil­le kir­jan­neet. Saim­me sato­ja vas­tauk­sia, jois­ta ehdot­to­mas­ti suu­rin osa oli kiit­tä­viä. On aivan pakko…


Kun­ta­lai­set pala­vee­ra­si­vat kuntastrategiasta

Iin kun­ta haki viit­tä­tois­ta kun­ta­lais­ta kes­kus­te­le­maan kun­taan laa­dit­ta­vas­ta kun­ta­stra­te­gian luon­nok­ses­ta vii­me kes­ki­viik­ko­na. Kom­men­toi­jik­si saa­tiin yhdek­sän kun­ta­lais­ta, joi­den lisäk­si tilai­suut­ta tuli seu­raa­maan muu­ta­ma henkilö.