Tai­de­kyl­läi­lyä Puttaalla

Kellolaiset Anu Katiska (vas.) ja Eija Kortetjärvi toivat taideteoksensa näyttelyyn Teatterikuopalle.

Hau­ki­pu­taan Tai­deyh­dis­tys kut­sui tai­tei­li­joi­ta ja tai­teen har­ras­ta­jia kylään ja yhteis­näyt­te­lyyn Teat­te­ri­kuo­pal­le. Tai­de­kyl­läi­lyä Put­taal­la ‑näyt­te­lys­sä on esil­lä yli kol­me­kym­men­tä teosta.

– Halusim­me kut­sua kaik­ki haluk­kaat tai­teen­ra­kas­ta­jat meil­le kylään.  Viis­vei­sa­sim­me van­hois­ta kun­ta­ra­jois­ta, kos­ka tai­de kuu­luu kai­kil­le. Näyt­te­lys­säm­me on jäl­leen eri tek­nii­koil­la teh­ty­jä ja eri aihe­pii­rei­hin kuu­lu­via teok­sia, sanoi Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Sirk­ku Han­he­la näyt­te­lyn avajaisissa.

Sirk­ku Han­he­la (vas.) ja Aila Orabi.

Näyt­te­lyn ava­jai­sis­sa kuul­tiin Hau­ki­pu­taan Työ­väen­näyt­tä­mön musiik­kie­si­tyk­siä ja mais­tiai­sia ensi tou­ko­kuus­sa ensi-iltaan tule­vas­ta kol­man­nes­ta musiik­ki­teat­te­rie­si­tyk­ses­tä Luo­ka­ton, val­la­ton vallankumous.

Tai­tei­li­ja Erja Kärk­käi­nen esit­ti Paa­vo Haa­vi­kon Kul­ler­von kar­hun kesän. Kärk­käi­nen on poh­joi­sen tai­teen moniot­te­li­ja, ohjaa­ja ja kuva­tai­tei­li­ja. Hänel­tä on myös kak­si tau­lua muka­na näyttelyssä.

Tun­tei­ta ja inspiraatiota

Ans­si Han­he­lan teok­set “Keväi­nen tai­vas” ja “Kevääl­lä” oikeal­la. Vasem­mal­la Erja Kärk­käi­sen “Syy­sil­ta” ja “Syy­saa­mu”.

Kel­lo­lais­ten Anu Katis­kan ja Eija Kor­tet­jär­ven tau­lut ovat esil­lä näyt­te­lys­sä ja he oli­vat muka­na myös ava­jai­sis­sa. He kuu­lu­vat omaan kol­men nai­sen muo­dos­ta­maan Lyh­dyn­kan­ta­jat-ryh­mään, jos­sa on muka­na myös Vir­pi Väi­sä­nen. 

Enem­män jut­tua ava­jai­sis­ta Ran­ta­poh­jan print­ti­leh­des­sä ti 18.9.

 

Erja Kärk­käi­nen

 

Tai­de­kyl­läi­lyä Puttaalla

Tai­de­näyt­te­ly Teat­te­ri­kuo­pal­la 7.10. saakka

Näyt­te­lyn teok­set: Pirk­ko Mark­ke, Aila Ora­bi, Anit­ta Lep­pä­nen, Eeva Hol­ma, Kari Hol­ma, Sis­ko Määt­tä, Erja Kärk­käi­nen, Ans­si Han­he­la, Eila Han­he­la, Anu Katis­ka, Eija Kor­tet­jär­vi, San­na Halo­nen, Tert­tu Häk­ki­nen, Tert­tu Suti­nen ja Sirk­ku Hanhela.

Anja Hil­tusen iko­nei­ta, Eeva Hol­man kera­miik­kaa ja Eeva ja Kari Hol­man kir­jo­ja. Jus­si Tukiai­sen Egyp­tis­tä tuo­mia gobeliineja.

Näyt­te­ly on esil­lä  7.10. saak­ka.

Tert­tu Suti­nen: Syysunelmia