Mart­tai­lu­vii­kol­la Kii­min­gis­sä esi­tel­tiin syk­syn satoa: Kas­vis­ten suo­sio nousee

Kes­tä­vät ruo­ka­va­lin­nat oli­vat yksi Mart­tai­lu­vii­kon kan­ta­vis­ta tee­mois­ta. Kas­vis­ten käy­tön lisää­mi­nen on hel­poin kei­no per­hei­den arjes­sa teh­dä kes­tä­viä ruo­ka­va­lin­to­ja. Kas­vik­sis­ta saa teh­tyä myös pikai­ses­ti edul­lis­ta arki­ruo­kaa. Suo­mes­sa kas­vis­ten tuo­tan­toa rajoit­taa lyhyt kas­vu­kausi ja sää­olot, mut­ta suo­ma­lai­set kas­vik­set kas­va­vat puh­taas­sa maa­pe­räs­sä, kos­ka tor­jun­ta-ainei­ta tar­vit­see käyt­tää vähem­män kuin mais­sa, jois­sa tal­vi on lyhyem­pi ja leu­dom­pi. Suo­mes­sa tuo­te­tut kas­vik­set…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus