Mar­tin­Mark­ki­noil­la on tun­nel­maa

Myyntipöydiltä löytyi käsitöitä, koruja, leivonnaisia, kosmetiikkaa, vaatteita...

Mar­tin­nie­men kou­lul­la on menos­sa Mar­tin­Mark­ki­nat. Tee­ma­na näil­lä toi­sen ker­ran jär­jes­te­tyil­lä mark­ki­noil­la on sadon­kor­juu. Toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vat kou­lun ja oppi­lai­den ohel­la koti­kou­lu-toi­mi­kun­ta, kyläyh­dis­tys, kir­jas­to ja alu­een yrit­tä­jät. Hat­ta­ra näyt­ti ole­van mark­ki­noi­den suo­si­tuin herk­ku.

Mark­ki­noil­la oli muka­na myös Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sen sam­mu­tusau­to ja ambu­lans­si sekä polii­si esit­te­le­mäs­sä kalus­toa ja toi­min­taa. Mark­ki­nat jat­ku­vat kel­lo 21 saak­ka.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 18.9.

Oppi­laat esiin­tyi­vät kou­lun por­tail­la.