80-vuo­ti­aat juh­lis­ti­vat kasi­kymp­pis­tä

Heino Jurvakainen, Eero Mikkonen ja Heimo Pelkonen ovat saman ikäisiä Kiimingin Urheilijoiden kanssa. (Kuva Mika Jurvakainen)

Kii­min­gin Urhei­li­joi­den suun­nis­tus­jaos­to jär­jes­ti juh­la­suun­nis­tuk­sen 80-vuo­ti­aal­le emä­seu­ral­leen Jää­lin Lai­va­kan­kaal­la. Osa suun­nis­ta­jis­ta käyt­ti illan aika­na ensim­mäis­tä Jää­lis­tä teh­tyä, vuo­den 1981 suun­nis­tus­kart­taa. Muka­na radal­la oli myös tänä vuon­na 80 vuot­ta täyt­tä­nyt Hei­mo Pel­ko­nen, joka on itse ollut teke­mäs­sä ensim­mäis­tä Jää­lin suun­nis­tus­kart­taa. Tänä vuon­na kar­tan uusin­ta päi­vi­tys­työ­tä teh­nyt Kii­mUn suun­nis­tus­jaos­ton puheen­joh­ta­ja Mika Jur­va­kai­nen ker­toi, että yllät­tä­vän hyvin suun­nis­ta­jat…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus