Ajankohtaista

Ikä­vä vahin­ko pulkkamäessä

Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäen ulkoi­lua­lu­een mäes­sä sat­tui ikä­vä onnet­to­muus maa­nan­tai­na. Pul­kal­la mäkeä las­ke­nut lap­si tör­mä­si rin­tee­seen lumen alle kai­vet­tuun muo­vi­seen rum­pu­put­keen. Lapsi…

Lue lisää

Iglu­kah­vi­la avat­tiin tänään

Hau­ki­pu­taan ja Mar­tin­nie­men edus­tal­la meren jääl­lä avat­tiin iglu­kah­vi­la tänään sun­nun­tai­na. Iglun raken­ta­jat ja kah­vi­lan­pi­tä­jät ovat isä ja poi­ka Dmit­ry ja…


Varis kynt­ti­lä­var­kaa­na hautausmaalla

Hau­ki­pu­taan hau­taus­maal­la tors­tai­na ilta­päi­väl­lä käy­nyt Paa­vo Nuti­vaa­ra sai todis­taa eri­kois­laa­tui­sen tapauk­sen. Hän oli aja­mas­sa pois  hau­taus­maal­ta Mir­jan­tie­tä kun huo­ma­si auton…
Toi­mit­ta­jal­ta: Seis­ten kirjoitettu

Ran­ta­poh­jas­sa siir­ryt­tiin per­jan­tai­na uuteen aikaan. Saim­me käyt­tööm­me toi­vo­mam­me säh­kö­pöy­dät. Sel­lai­ses­ta haa­veil­les­sa mie­les­sä siin­si aja­tus nyt niin ter­veel­li­sek­si mai­nos­te­tus­ta sei­saal­laan työskentelemisestä.…