Nuoret

Upei­ta pipa­ri­luo­muk­sia Kiimingistä

Joki­ran­nan kou­lun vii­mei­set pipa­ri­luo­muk­set oli­vat vuon­na 2020 toi­nen tois­taan upeam­pia. Seit­se­män­nen luo­kan oppi­laat valit­si­vat äänes­tä­mäl­lä par­haak­si ysi­luok­ka­lais­ten töis­tä Maja­kan, jon­ka teki­vät ovat Iida Kont­ti­la, Tiia Ant­ti­la, Pih­ka Pura­nen ja Nel­la Leh­to­la.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Oulu­lais­kir­jai­li­ja innos­taa Jää­lin kou­lun oppi­lai­ta lukemaan

Mei­dän luok­kam­me voit­ti arvon­nas­sa ilmai­sen kir­jai­li­ja­vie­rai­lun. Kai­kis­ta Oulun ylä­kou­luis­ta arvon­nan voit­ti nel­jä kou­lua mei­dän kou­lum­me lisäk­si. Kir­jai­li­ja­na oli oulu­lai­nen Mik­ko Koi­ra­nen, ja kir­ja­na hänen esi­kois­teok­sen­sa nimel­tään “Nau­hoi­tet­ta­va ennen käyt­töä”. Pro­jek­tiin sisäl­tyi kir­jan luke­mi­nen, sii­hen liit­ty­vät Tei­ja Mur­su­lan pitä­mät sana­tai­de­tun­nit sekä kirjailijavierailu.