Tal­vea ja nallukoita

Kii­min­ki­joen kou­lun 2.-luokkalaiset uppou­tu­vat kir­joi­tu­kis­saan tal­ven rie­mui­hin. Piir­rus­tuk­sis­sa komei­le­vat kar­hut, jot­ka ovat jo pai­nu­neet talviunilleen.

Tal­vel­la voi las­ke­tel­la. Tal­vel­la on kivaa hyp­piä lumi­vuo­ril­ta alas. Tal­vel­la kur­jaa on, että ei ole tramp­paa. Minä pidän tal­ves­ta, kos­ka on lun­ta. Lumi on hie­noa. Tal­ves­sa kivoin­ta on las­ket­te­lu. Vik­ke 2B

Tal­vel­la voi raken­taa lumiu­kon ja lumi­lin­nan. Minä pidän tal­ves­ta, kos­ka voi luis­tel­la ja las­kea mäkeä. Kun tal­vi tulee niin nur­mik­ko menee lumen alle. Tal­vel­la voi teh­dä pipar­kak­ku­ta­lon ja pipar­kak­ku­ja. Tal­vel­la voi koris­tel­la jou­lu­kuusen. Tal­vel­la voi olla lumi­pal­lo­so­taa. Beea 2B

Hei! Minä olen nei­ti Lut­tu­nen ja nyt on tul­lut tal­vi. Tal­vi on kiva vuo­den­ai­ka, kos­ka sil­loin voi las­kea mäkeä ja lumi­lau­tail­la ja teh­dä lumiuk­ko­ja. Mut­ta minun mie­les­tä kivoin­ta on ehkä kel­kal­la las­ke­mi­nen ja lumiuk­ko­jen teke­mi­nen. Minun kave­ri pitää lumi­lau­tai­lus­ta. Mis­tä sinä pidät? See­la 2B

Tal­vel­la voi teh­dä lumien­ke­lei­tä. Tal­vel­la on kivaa leik­kiä lumes­sa. Minä pidän tal­ves­ta, kos­ka rakas­tan lun­ta. Lumes­ta on haus­kaa teh­dä lumiuk­ko­ja. Tal­ves­sa kivoin­ta on leik­kiä. Tal­vel­la tyk­kään las­ke­tel­la. Tal­vel­la paras­ta on luis­tel­la. Tyk­kään tal­vel­la hiih­tää. Hel­mi 2B

Tai­vaal­ta satoi lunta,

peh­me­ää kuin unta,

Kun Onni herä­si satoi lunta,

kivaa kuin unta.

Kun Onni heräsi,

hän leh­det pihal­ta keräsi.

Puk­ki räp­pää ja

heit­tää läppää.

Jou­lu­puk­ki lah­jo­ja tuo,

puk­ki kaik­ki glö­git juo,

Jou­lu­aa­mu jännittää,

äiti puu­rot lämmittää.

Puk­ki taloon rynnistää.

sit­ten koit­taa jou­lu tää.

Onni 2A

Minä näin unta,

lumiuk­ko sanoi lap­si kulta.

Minä olen iloinen,

jou­lu­puk­ki meil­le tuli.

Lii­sa sanoi unta,

niin hän näki lunta.

Lumi­lin­na val­mis on,

lumi­he­vo­nen vartioi.

Lumi­pal­lot val­miit on,

lumi­so­ta alkakoon.

Elea 2A

Aamul­la kat­soin ikkunasta,

tämä on kuin unta.

Pihal­la sataa lunta.

Ton­tun nimi on Siri,

kave­ri on Jiri.

Tuol­ta tulee Liinu,

minä olen Tiinu.

Me jou­lus­ta tykätään

ja kave­rei­den kans­sa lumi­han­keen hypätään.

Kel­lo lyö,

on jo yö.

On jou­lun aikaa,

ilmas­sa on taikaa.

Isä jou­lu­kuusen siirtää,

lap­set­kin yhdes­sä piirtää.

Minä sanon kyllä,

minul­la on top­pa­vaat­teet yllä.

Tont­tu yöl­lä kir­jeet nuo,

lap­sil­le tuo.

Ulko­na lumi­pal­lo­ja heitellään,

sop­pa­kin jo keitellään.

Aada 2A