Kui­va­nie­mi


Yhteis­työs­sä on voi­maa

Lee­na Taka­luo­ma Kui­va­nie­mi Kui­va­nie­men koti­seu­tu­juh­lan tee­mak­si nousi yhteis­työ. Juh­la­pu­heen piti täl­lä ker­taa Olli Dahl. Aal­­to-yli­o­pis­­ton pro­ses­si­teol­li­suu­den ympä­ris­tö­tek­nii­kan pro­fes­so­ri­na työs­ken­te­le­vä Dahl.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Salao­ji­tus on näky­vää puu­haa

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Liki kah­den met­rin kor­kui­nen terä hal­kai­see maa­ta allaan. Put­ki sujah­taa aura­sa­lao­ja­ko­neen pel­toon teke­mään rai­loon. Koneen kul­jet­ta­ja Sulo Kois­ti­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kevät­juh­lien aika

Lee­na Taka­luo­ma Kui­va­nie­men kou­lus­sa kevät­juh­laa vie­tet­tiin jo tiis­­tai-ilta­­na. Ulkoil­ma­juh­la­na jär­jes­te­tyn juh­lan paik­ka oli urhei­lu­kent­tä, ja vie­raik­si juh­laan pää­si­vät kaik­ki haluk­kaat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus