Kui­va­nie­mi


Salao­ji­tus on näky­vää puu­haa

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Liki kah­den met­rin kor­kui­nen terä hal­kai­see maa­ta allaan. Put­ki sujah­taa aura­sa­lao­ja­ko­neen pel­toon teke­mään rai­loon. Koneen kul­jet­ta­ja Sulo Kois­ti­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kevät­juh­lien aika

Lee­na Taka­luo­ma Kui­va­nie­men kou­lus­sa kevät­juh­laa vie­tet­tiin jo tiis­­tai-ilta­­na. Ulkoil­ma­juh­la­na jär­jes­te­tyn juh­lan paik­ka oli urhei­lu­kent­tä, ja vie­raik­si juh­laan pää­si­vät kaik­ki haluk­kaat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Kii­tol­li­si­na vete­raa­ni­juh­las­sa

Kui­va­nie­men vete­raa­ni­juh­las­sa muka­na olleet sota­ve­te­raa­nit Väi­nö Vei­jo­la ja Mau­nu Vei­jo­la ker­toi­vat viet­tä­vän­sä vete­raa­ni­päi­vää kii­tol­li­sin mie­lin. 91-vuo­­tias Väi­nö Vei­jo­la ja 90-vuo­­tias.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­nie­mel­le halu­taan uusi pien­ve­ne­sa­ta­ma

Lee­na Taka­luo­ma Kui­va­nie­men Myl­ly­kan­kaan kyläyh­dis­tys virit­te­lee Kaak­ku­ri­nie­men ran­nal­le vene­sa­ta­ma­han­ket­ta. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa raken­net­ta­vien aal­lon­mur­ta­jan ja veneen­las­ku­luis­kan kus­tan­nusar­vio on rei­lut 160 000.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus