Kui­va­nie­mi

Vapaa­eh­tois­työ­tä kodit­to­mien eläin­ten hyväk­si

Auli Haa­pa­la Ii Kak­si vuot­ta sit­ten perus­tet­tiin Poh­­jois-Poh­­jan­­maan alu­eel­le PoPo­­Pet-yhdis­­tys, joka toi­mii vapaa­eh­tois­voi­min kodit­to­mien ja hylät­ty­jen eläin­ten aut­ta­mi­sek­si. Yhdis­tys toi­mii.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lii­kun­ta­po­ruk­ka lähes­tyy lop­pusuo­raa

Ran­ta­poh­jan oma lii­kun­tayh­tei­sö eli Poruk­ka liik­keel­le! -väki on pää­se­mäs­sä mar­ras­kui­ses­sa suo­ri­tuk­ses­saan lop­pusuo­ran alkuun. Aivan vii­mei­nen pin­kai­su ei ole käyn­nis­sä, sil­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­va­nie­mi­ta­lon uudet tuu­let

Lee­na Taka­luo­ma Kui­va­nie­men enti­ses­tä kun­nan­ta­los­ta on keh­key­ty­nyt kylän moni­toi­mi­ta­lo. Nimeä ei ole kui­ten­kaan vaih­det­tu. Talo on edel­leen Kui­va­nie­mi­ta­lo. Talos­sa toi­mi­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lap­si­per­hei­tä hou­ku­tel­laan luke­maan

Iin kir­jas­tos­sa alka­nut Pelas­te­taan ilta­sa­tu! -han­ke innos­taa iiläi­siä lap­si­per­hei­tä luku­har­ras­tuk­sen pariin. Lap­si­per­heil­le ja päi­vä­hoi­don työn­te­ki­jöil­le suun­na­tun hank­keen tavoit­tee­na on alle.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Toi­mit­ta­jal­ta: Talous kas­vaa, työt­tö­myys pii­naa

Suo­men talou­den nousu näkyy sel­väs­ti jo työt­tö­myys­lu­vuis­sa. Ete­läi­ses­sä ja län­ti­ses­sä Suo­mes­sa on pai­koin jo työ­voi­ma­pu­laa. Poh­jan­maan ELY:n alu­eel­la työt­tö­myys­pro­sent­ti on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nelos­park­ki on avat­tu

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Lii­ken­nea­se­ma Nes­te Nelos­park­ki Kui­va­nie­mel­lä on val­mis. Tois­sa­ke­säi­sen tuli­pa­lon jäl­keen uudel­leen­ra­ken­net­tu lii­ken­nea­se­ma ava­si oven­sa viik­ko sit­ten per­jan­tai­na. Nelos­par­kin yrit­tä­jä­tii­miin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTal­vi­ren­kai­den käyt­tö­ai­kaan ehkä muu­tok­sia

Ran­ta­poh­ja Tal­vi­ren­kaat kan­nat­taa vaih­taa alle ajo­ke­lin mukaan, eikä kalen­te­riin tui­jot­ta­mal­la. Tal­vi­ren­gas­pak­ko on voi­mas­sa jou­­lu-, tam­­mi- ja hel­mi­kuus­sa. Nas­ta­ren­kai­ta saa käyt­tää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus