Joko on hiu­kan jou­lua ilmassa?

Frö­be­lin Pali­kat Jatulissa.

Frö­be­lin Pali­koi­den hit­ti­bii­si Sut­si Sat­si täyt­tää tänä syk­sy­nä 30-vuot­ta. Frö­be­lin Pali­koi­den Sut­si Sat­si-kier­tue saa­puu tors­tai­na 9.11 klo 18 Lii­kun­ta­kes­kus Jatu­liin. Kysees­sä on nel­jän hel­sin­ki­läi­sen lastentarhan­opettajan muo­dos­ta­ma lastenmusa­bändi, joka perus­tet­tiin v. 1987. Ohjel­mis­to raken­tuu pie­nis­tä sor­mi­lei­keis­tä suu­riin jump­pa- ja lii­kuntalauluihin ja kei­kat ovat parem­min­kin hyvän­tuu­li­ses­ti rok­kaa­via leik­ki- ja lii­kun­ta­tuo­kioi­ta kuin perin­tei­siä konsertteja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus