Näyt­tä­vä tulis­how hui­pen­si Valonjuhlan

Kuivaniemen nuorisoseuran pitämä pihabuffet houkutteli kävijöitä lämmittämään itseään kahvilla tai makkaroilla.Kuivaniemen nuorisoseuran pitämä pihabuffet houkutteli kävijöitä lämmittämään itseään kahvilla tai makkaroilla.

Kes­ki­viik­koi­sen ilta­päi­vän pime­tes­sä kut­sui­vat Kui­va­nie­mi-talon ympä­ril­le ja piha­pii­riin sjoi­te­tut lyh­dyt valol­laan ylei­söä mukaan vii­me vii­kol­la pidet­tyyn Valon­juh­laan. Sisä­ti­lois­sa pää­si­vät kiin­nos­tu­neet osal­lis­tu­maan Satu Vää­nä­sen ohjaa­maan askar­te­lu­het­keen, jon­ka tuo­tok­se­na kukin sai kotiin vie­mi­sik­seen hel­mil­lä koris­tel­lun himmelin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus