Kii­min­ki

Aikuis­ten ham­mas­hoi­to Aapis­tiel­le tam­mi­kuus­sa

Teea Tun­tu­ri Oulu Ensi vuo­den tam­mi­kuun 8. päi­väs­tä alkaen Oulun kau­pun­gin ter­vei­den aikuis­ten suun ter­vey­den­huol­to koko­nai­suu­te­na kes­ki­te­tään Aapis­tiel­le, jos­sa kym­me­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kuusa­mon­tie pahoin yli­kuor­mit­tu­nut

Teea Tun­tu­ri Jää­li, Kii­min­ki, Yli­kii­min­ki Ilta­päi­väl­lä ruuh­­ka-aika­­na lii­ken­ne pahim­mil­laan sei­soo Oulus­ta Kii­min­kiin päin men­täes­sä Kuusa­mon­tiel­lä jo Rus­kon liit­ty­män koh­dil­la. Sii­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Kak­si­kym­men­tä kir­jaa kuu­kau­des­sa

Aada Oja­la 8G Paju Kul­ma­la 8G Joki­ran­nan kou­lu Vii­me viik­koi­na me kii­min­ki­läi­set kah­dek­sas­luok­ka­lai­set olem­me luke­neet valit­se­miam­me kir­jo­ja kou­lus­sa ja koto­na.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­ran­nan kou­lua kam­me­taan lukion kupee­seen

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Oulun kau­pun­gin sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta pää­tyi lausun­nos­saan äänes­tyk­sen jäl­keen sii­hen, että Joki­ran­nan kou­lun uudis­ra­ken­nus tuli­si nykyi­sen pai­kan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­lä 80-vuo­tis­juh­lat

Rit­va Piri Kii­min­ki Kii­min­gin met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen 80-vuo­­tis­­juh­­la alkoi komeal­la tor­vi­soi­tol­la, kun puhal­li­nyh­tye Vas­ki­vei­kot töräyt­ti hyvin met­sä­väen juh­laan sopi­van “Hon­kain kes­kel­lä mök­ki­ni.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus