Kii­min­ki


Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Näköis­leh­den pää­see luke­maan lin­kis­tä Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti Muka­via.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHir­vie­läin­ten pyyn­ti­lu­piin sel­vä lisäys, sor­sa­jah­ti alkoi vii­kon­lop­pu­na

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt tule­van met­säs­tys­kau­den hir­vie­läin­ten pyyn­ti­lu­vat. Syk­syn ja tal­ven jah­deis­sa on käy­tös­sä 52 771 pyyn­ti­lu­paa hir­vel­le, 36 191 val­ko­hän­tä­peu­ral­le,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­sän­hoi­to­y­dis­tyk­set fuusioi­tu­vat

Oulun seu­tu Oulun seu­dun, Yli­kii­min­gin ja Muhok­sen met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­tot ovat päät­tä­neet yhdis­ty­mi­ses­tä. Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­tot päät­ti­vät fuusios­ta tahoil­laan vii­me kes­ki­viik­ko­na. Pää­tök­set.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koi­te­lis­sa menos­sa fes­ti­vaa­li­val­mis­te­lui­den lop­pu­hui­pen­nus

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Kii­min­ki Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lin val­mis­te­lut hui­pen­tu­vat meneil­lään ole­viin tapah­tu­man alus­päi­viin. Fes­ti­vaa­li­joh­ta­ja Sir­pa Esko­la ker­too, että ilmas­sa on nor­maa­lia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Menes­tys­tä lava­tans­sin SM-kisois­sa

Ran­ta­poh­ja Kiiminki/Haukipudas Tans­si­kou­lu Vamos jär­jes­ti Foxin sekä lava-jiven SM-kil­­pai­­lut Hotel­li Lasa­re­tis­sa, Oulus­sa, elo­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta kil­pai­luis­sa oli menes­tyk­sek­kääs­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus