Kii­min­ki

Kii­min­gin lii­ke­kes­kus uudis­tuu

Kii­min­ki­läis­ten pal­ve­lut ovat uudis­tu­neet tou­ko­kuus­sa, kun Kii­min­gin apteek­ki on muut­ta­nut samaan lii­ke­kes­kuk­seen Lähi-ABC:n ja S-mar­­ke­­tin kans­sa. Ava­jai­si­aan viet­tä­vän aptee­kin pää­si­sään­käyn­ti sijait­see.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Maa­seu­tu­mai­suus halu­taan säi­lyt­tää joki­var­res­sa

Teea Tun­tu­ri Kiiminki/Haukipudas Raken­nus­paik­ko­ja tar­vi­taan run­saas­ti elin­voi­mai­suu­den säi­ly­mi­sek­si. Kau­pun­gin kaa­voi­tuk­sen jär­jes­tä­mis­sä kyläil­lois­sa kuul­laan asuk­kai­ta. Ylei­sö suh­tau­tui Ala­ky­län ja Hut­tu­ky­län tilai­suu­des­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Vaa­lien voit­ta­jat ja häviä­jät

Kun­ta­vaa­lien tulok­set ovat sel­vil­lä. Oulus­sa vih­reät ja vasem­mis­to­liit­to oli­vat suu­rim­mat voit­ta­jat. Vih­reät saa Oulun 67-paik­­kai­­seen kau­pun­gin­val­tuus­toon kol­me lisä­paik­kaa, jol­loin val­tuu­tet­tu­jen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausNuor­ten elä­mä tee­ma­na vaa­li­pa­nee­lis­sa

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Kii­min­gin lukion vaa­li­pa­nee­lis­sa kes­kus­tel­laan nuor­ten elä­mäs­tä, reu­­na-alui­­den asiois­ta ja yrit­tä­jyy­des­tä.  Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen tär­keys nousi esil­le heti ensim­mäis­ten kysy­mys­ten.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus