Kii­min­ki

Tavoit­tee­na taval­li­nen kou­lu­päi­vä

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Tämän vuo­si­kym­me­nen kii­min­ki­läi­set ylä­kou­lu­lai­set eivät pää­se kos­kaan käy­mään kou­lua nor­maa­leis­sa olo­suh­teis­sa. Ei tule ehjää ja rau­hal­lis­ta kou­lu­viik­koa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hir­si­ta­lo muut­ti joki­tör­mäl­tä lam­men ran­taan

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki, Jää­li 1850-luvun puo­li­vä­lis­sä Kii­min­gin Yli­ky­lään Pason­tien var­teen raken­net­tu Yli­kos­ke­lan talo nos­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na kivi­ja­lal­taan kul­je­tusau­ton kyy­tiin. Tors­tai­na aamu­yh­dek­sän.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhdis­tyk­set ver­kos­toi­tu­vat Kii­min­gis­sä

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Yhdis­tyk­set kai­paa­vat yhteis­työ­tä tois­ten yhdis­tys­ten kans­sa. Asu­ka­syh­dis­tys näh­dään hyvä­nä kokoa­va­na voi­ma­na, joka Kii­min­gin yhdis­tys­ken­täl­tä puut­tuu. Yhdis­tys on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rat­ti­juop­po jäi kiin­ni Vii­tan­tiel­lä

Ran­ta­poh­ja Kii­min­ki Hätä­kes­kuk­seen tuli ilmoi­tus tors­tai­na 8.3 kel­lo 23.30 aikaan Kii­min­gis­sä Vii­tan­tiel­lä penk­kaan aje­tus­ta hen­ki­lö­au­tos­ta. Polii­si­par­tio tapa­si lähis­töl­tä tun­to­merk­kei­hin sopi­van.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKii­min­gin­tien paran­ta­mis­han­ke ete­nee

Inke­ri Har­ju Yli-Ii/­­Kii­­min­­ki Jo pit­kään vaa­ra­ti­lan­tei­ta ja tur­hau­tu­mis­ta aiheut­ta­nut maan­tie 849 välil­lä Kii­­min­­ki-Yli-Ii kun­nos­te­taan vih­doin kaut­taal­taan. Tiis­tai­na Poh­­jois-Poh­­jan­­maan elin­­kei­­no- lii­ken­ne.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­ran­nan kun­to­tut­ki­mus val­mis­tui

Han­ke­työ­ryh­mä tulee esit­tä­mään sul­jet­tu­na ole­van A-osan pur­ka­mis­ta ja uudis­ra­ken­nuk­sen raken­ta­mis­ta Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Joki­ran­nan kou­lul­le teh­ty kun­to­tut­ki­mus on val­mis­tu­nut. Tut­ki­muk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus