Kii­min­ki

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on avat­tu kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le vapaas­ti luet­ta­vak­si maa­­nan­­tai-iltaan 4.12. saak­ka. Myös print­ti­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Uusim­man.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ver­kos­ta vai kivi­ja­las­ta?

Kehu­vat verk­ko­kau­pas­ta osta­mis­ta vai­vat­to­mak­si ja edul­li­sek­si­kin. Oman koke­muk­se­ni perus­teel­la toh­din olla eri miel­tä. Ereh­dyin hank­ki­maan joi­ta­kin aiko­ja sit­ten juok­su­ken­gät ver­kos­ta.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lii­kun­ta­po­ruk­ka lähes­tyy lop­pusuo­raa

Ran­ta­poh­jan oma lii­kun­tayh­tei­sö eli Poruk­ka liik­keel­le! -väki on pää­se­mäs­sä mar­ras­kui­ses­sa suo­ri­tuk­ses­saan lop­pusuo­ran alkuun. Aivan vii­mei­nen pin­kai­su ei ole käyn­nis­sä, sil­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ahmo­jen ja Kii­min­gin Kiek­ko-Poi­kien junio­rit kun­nia­teh­tä­vis­sä

Ran­ta­poh­ja Haukipudas/Kiiminki Hau­ki­pu­taan Ahmo­ja edus­ta­va Akse­li Mik­ko­nen ja Kii­min­gin Kiek­­ko-Poi­­kien Sam­po Suo­men­rin­ne pää­si­vät kur­kis­ta­maan Kar­­ja­­la-tur­­nauk­­sen kulis­sei­hin. Pojat sai­vat kut­sun lau­an­tai­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­ky­läs­sä jär­jes­tet­tiin lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ta­pah­tu­ma

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Eri­lai­sia rek­ko­ja ja kuor­­ma-auto­­ja, bus­si­kyy­ti hei­jas­ti­men näky­vyyt­tä hah­mot­ta­maan, tie­tois­ku­ja ja suo­ja­tien ylit­tä­mi­sen har­joit­te­lua, kat­vea­luei­den havain­nol­lis­ta­mis­ta sekä kul­jet­ta­jan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin lukion syk­syn 2017 yli­op­pi­laat

Ran­ta­poh­ja Kii­min­ki Kii­min­gin lukion uudet yli­op­pi­laat ovat Illi­kai­nen Lin­nea, Piri Jes­se, Raja­vaa­ra Heta, Tak­ki­nen Roo­pe ja Tur­ti­nen Hen­na. Ran­ta­poh­ja onnit­te­lee.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus