Evers­ti evp. Heik­ki Hil­tu­la itse­näi­syys­päi­vä­nä: Suo­mi on Natol­le tur­val­li­suu­den lujittaja

Kiimingin itsenäisyyspäivän juhlassa, itsenäisen Suomen täyttäessä 106 vuotta, eversti evp. Heikki Hiltula halusi erityisesti kiittää veteraanisukupolvia niiden tekemästä työstä vapauden hyväksi. Hiltula esitelmöi Kiimingissä, Yli-Iissä ja Ylikiimingissä JR 53:n, eli pohjoispohjalaisten rykmentin vaiheista jatkosodassa. (Kuva: Teea Tunturi)Kiimingin itsenäisyyspäivän juhlassa, itsenäisen Suomen täyttäessä 106 vuotta, eversti evp. Heikki Hiltula halusi erityisesti kiittää veteraanisukupolvia niiden tekemästä työstä vapauden hyväksi. Hiltula esitelmöi Kiimingissä, Yli-Iissä ja Ylikiimingissä JR 53:n, eli pohjoispohjalaisten rykmentin vaiheista jatkosodassa. (Kuva: Teea Tunturi)

Evers­ti evp. Heik­ki Hil­tu­la ker­toi Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä itse­näi­syys­päi­vän juh­lien yhtey­des­sä sii­tä, miten Ran­ta­poh­jan alu­een mie­het tais­te­li­vat jat­ko­so­das­sa vuon­na 1941 Kies­tin­gis­sä ja sen lähialueilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus