Ii

Ook­ko nää kuullu?

HuruS­hop uudis­tuu Ala­ky­läs­sä. Ook­ko nää jo kuul­lu, että iha­na HuruS­hop­pi Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä uudis­tuu? Van­has­sa kylä­kau­pan raken­nuk­ses­sa toi­mi­va kol­men käsi­työy­rit­tä­jän myymälä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kylä­kaup­pi­aal­le merk­ki­päi­vä­kin on työpäivä

Oijär­ven kylä­kaup­pias Vee­ra Kuha on syn­ty­pe­räi­nen oijär­ve­läi­nen, jon­ka elä­mä välil­lä vei kym­me­nik­si vuo­sik­si pois lap­suu­den koti­ky­läs­tä mut­ta toi lopul­ta takaisinkin.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eris­tys­ke­vät päät­tyi iloi­seen kesäjuhlaan

Koro­na­ke­vään aika on käy­nyt monen ikäih­mi­sen her­moil­le, mut­ta suo­si­tuk­sis­ta on aina­kin Olha­van seu­dul­la jak­set­tu pitää hyvin kiin­ni. Se kävi ilmi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausFris­bee­gol­fa­rit kan­soit­ti­vat Illinsaaren

Illin­saa­ren fris­bee­gol­fra­dal­la sin­koi­li vii­kon­lop­pu­na taval­lis­ta enem­män lii­to­kiek­ko­ja, kun radal­la käy­tiin ama­töö­rien kak­si­päi­väi­set SM-kar­­sin­­ta­­kil­­pai­­lut. Osa­not­ta­jia pai­kal­le saa­pui pit­käl­ti tois­ta­sa­taa ympä­ri Suomea.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hil­la­suol­le kan­nat­taa vaivautua

Hil­la­sa­dos­ta on tulos­sa kes­ki­mää­räis­tä parem­pi, joten hil­la­soil­le kan­nat­taa jal­kau­tua koke­mat­to­mam­man­kin hil­las­ta­jan. Iiläi­nen Eero Ala­raa­sak­ka on met­siä ja soi­ta samoil­lut jo.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kur­jat kur­jet pottuvarkaissa

Aina­kin Olha­va­jo­ki­var­res­sa ja Oijär­ven ympä­ris­tös­sä ovat kur­jet opas­tu­neet ruo­kai­le­maan peru­na­mail­le, mikä on monel­le koti­tar­pee­seen peru­naa vil­je­le­väl­le tul­lut yllä­tyk­se­nä. Heti kun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus