Haukipudas

Met­sän­hoi­to­y­dis­tyk­set fuusioituvat

Oulun seu­tu Oulun seu­dun, Yli­kii­min­gin ja Muhok­sen met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­tot ovat päät­tä­neet yhdis­ty­mi­ses­tä. Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­tot päät­ti­vät fuusios­ta tahoil­laan vii­me kes­ki­viik­ko­na. Päätökset.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luettavissa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Tänään leh­den välis­sä on ilmestynyt.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koi­vu­haas­sa jär­jes­tet­ty las­ten­lei­re­jä jo 35 vuotta

Inke­ri Har­ju Hau­ki­pu­das Hau­ki­pu­taal­la Halo­sen­nie­mes­sä sijait­se­vas­sa Koi­vu­haan lei­ri­kes­kuk­ses­sa useam­pi sata las­ta vuo­des­sa viet­tää vii­kon kesä­lo­mas­taan. Kes­kuk­sen omis­ta­va Paras­ta Lap­sil­le ry järjestää.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa, seu­raa­va Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy 4.5.

Olem­me avan­neet Ran­ta­poh­jan näköis­leh­den kaik­kien luet­ta­vak­si ja tutus­tut­ta­vak­si. Ran­ta­poh­jan 27.4.2017 nume­ro oli laa­jas­sa jake­lus­sa levik­kia­lu­eel­lam­me. Näköis­leh­teä pää­see luke­maan klik­kaa­mal­la tästä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Moduu­li­van­ki­la tulos­sa Haukiputaalle

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Tila­päi­siä put­ka­ti­lo­ja tar­vi­taan Oulun alu­eel­la lisää. Polii­si­hal­li­tus ja Senaat­­ti-kiin­­teis­­töt ovat neu­vo­tel­leet eri vaih­toeh­dois­ta, joil­la tur­va­taan Oulun poliisilaitoksen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat sai­vat omat nume­ron­sa. Kan­sal­li­nen Kokoo­mus r.p. 2 Aar­ni, Tuo­mas, FM, Sales Mana­ger 3 Bast­man, Pir­jo, Luk 4 Esko­la, Jari,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus