Ran­ta­poh­jan toi­mit­ta­jat vie­rai­lul­la Hami­nan kou­lul­la

Ran­ta­poh­jan toi­mit­ta­ja Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo sekä pää­toi­mit­ta­ja Pek­ka Kevä­jär­vi ovat par­hail­laan vie­rai­lul­la Iin Hami­nan kou­lul­la. He ker­to­vat Hami­nan kuu­des­luok­ka­lai­sil­le media­maa­il­man kuu­lu­mi­sia sekä sii­tä, mllais­ta on toi­mit­ta­jan työ Poh­jois-Suo­men suu­rim­mas­sa pai­kal­lis­leh­des­sä.

– Kou­lu on komea ja olem­me saa­neet hie­non vas­taan­o­ton. Tääl­lä on reip­pai­ta oppi­lai­ta, kehu­vat Tui­ja ja Pek­ka.

Ran­ta­poh­ja on ilmes­ty­nyt Iis­sä ja muu­al­la­kin alu­eel­laan pian jo 50 vuo­den ajan.