Jokien vir­taa­mat kas­vus­sa, Kii­min­ki­joel­la jäi­den läh­tö ehkä pää­siäis­py­hi­nä

Kiiminkijoki tulvi Alakylän kohdalla keväällä 2016 katseltavaksi asti.

Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osis­sa lumien sula­mi­nen on jo eden­nyt pit­käl­le ja vir­taa­mat ovat lie­väs­sä kas­vus­sa. Kala-, Pyhä-, Sii­ka- ja Tem­mes­joel­la vir­taa­ma­huip­pu saa­vu­te­taan pää­siäi­sen aikaan, mut­ta ennus­tei­den mukaan vir­taa­mat ovat jää­mäs­sä sel­väs­ti alle kes­ki­mää­räi­sen kevät­tul­va­hui­pun, ker­ro­taan ELY-kes­kuk­ses­ta. Osas­sa joki­ve­sis­töis­tä on vie­lä jäi­tä, mut­ta nii­den arvioi­daan sula­van pai­koil­leen, jol­loin aina­kaan isom­pia jää­pa­to­ja ei muo­dos­tui­si.

Oulu­joen poh­jois­puo­li­sil­la vesis­töil­lä, kuten San­gin­joel­la ja Kii­min­ki­joel­la, vir­taa­mien arvioi­daan ole­van kor­keim­mil­laan pää­siäi­sen jäl­kei­sel­lä vii­kol­la. Kii­min­ki­joel­la jäi­den läh­töä ennus­te­taan pää­siäis­py­hil­le.

Koil­lis­maal­la lumien sula­mi­nen ei ole vie­lä kun­nol­la alka­nut. ELY-kes­kuk­sen mukaan ajan­koh­taan näh­den sel­keäs­ti tavan­omais­ta läm­pi­mäm­pi sää aikais­taa tul­va­huip­pu­ja Iijoen vesis­tö­alu­eel­la, jos­sa tul­va­huip­pu saa­vu­te­taan ennus­tei­den mukaan vapun tie­noil­la. Tul­vas­ta on Iijoel­la tulos­sa ennus­tei­den mukaan kes­ki­mää­räi­nen, mut­ta mah­dol­lis­ten vesi­sa­tei­den myö­tä tilan­ne voi muut­tua.