Pää­siäi­nen on Jee­suk­sen ylös­nouse­muk­sen juh­la

Kiimingin seurakunnan jŠrjestŠmŠ pŠŠsiŠisvaellus JŠŠlin kappelilla.

Kris­ti­nus­kos­sa pää­siäi­nen on kirk­ko­vuo­den tär­kein ja van­hin juh­la, jol­loin iloi­taan Jee­suk­sen ylös­nouse­mus­ta. Pää­siäis­tä edel­tä­vää viik­koa kut­su­taan hil­jai­sek­si vii­kok­si tai pii­na­vii­kok­si, jol­loin Kris­tuk­sen kär­si­mys­ker­to­muk­ses­ta päät­tyy pit­kä­per­jan­tain ris­tiin­nau­lit­se­mi­seen. Pää­siäis­sun­nun­tai­na juh­li­taan ylös­nouse­muk­sen päi­vää ja kuo­le­man voit­ta­mis­ta. Seu­ra­kun­nat tuo­vat pää­siäi­sen sano­maa tutuk­si seu­ra­kun­ta­lai­sil­le pää­siäis­vael­lus­ten ja -pol­ku­jen muo­dos­sa. Kii­min­gin seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät ja osin vapaa­eh­toi­set­kin jär­jes­ti­vät täl­lä ker­taa perin­teek­si muo­dos­tu­neen tapah­tu­man…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus