Hyvää pää­siäis­tä

Rantapohjan tekijät toivottavat kaikille lehden ja sen verkon lukijoille hyvää pääsiäistä. Seuraava Rantapohja ilmestyy torstaina 25.4. Rantapohjan toimisto avaa ovensa tiistaina 23.4. klo 8.30.

Ran­ta­poh­jan teki­jät toi­vot­ta­vat kai­kil­le leh­den ja sen ver­kon luki­joil­le hyvää pää­siäis­tä. Seu­raa­va Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy tors­tai­na 25.4. Ran­ta­poh­jan toi­mis­to avaa oven­sa tiis­tai­na 23.4. klo 8.30.