Tie­to­vi­sa 22.4.2019

Kysy­myk­set Min­kä maa­lai­nen tans­si on masurk­ka? Min­kä nyky­ään san­gen taval­li­sen kek­sin­nön isä on ita­lia­lai­nen Ales­sandro Vol­ta? Min­kä suu­ren euroop­pa­lai­sen joen sivu­jo­ki on Sava? Mikä Suo­men n. 11 700 asuk­kaan v. 1861 perus­tet­tu kau­pun­ki on saa­nut nimen­sä Venä­jän tsaa­rin Alek­san­te­ri II:n puo­li­son mukaan? Kuin­ka pit­kä on pisin 2000-luvul­la pyy­dys­tet­ty nah­kiai­nen? a) 35,6 cm, b) 41,6 cm,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus