Ylikiiminki

Ant­ti Hut­tu-Hil­tu­nen ero­aa sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan tehtävästä

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, yli­kii­min­ki­läi­nen Ant­ti Hut­­tu-Hil­­tu­­nen on päät­tä­nyt pyy­tää eroa puheen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä. Hän ilmoit­taa asias­ta leh­dis­töl­le sekä sai­raan­hoi­to­pii­rin hallitukselle…

Lue lisää

Kii­min­ki­joen tau­ko­paik­ko­ja ja opas­tei­ta uusi­taan tänä kesänä

Tämän kesän jäl­keen ret­kei­li­jä löy­tää tien­sä Kii­min­ki­joen ran­to­jen tau­ko­pai­koil­le vai­vat­to­mas­ti sekä mait­se että vesit­se uusien opas­tei­den ansios­ta. Lisäk­si tau­ko­pai­kat kohentavat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Yli­kii­min­ki­läis­ten hal­lin­to­kan­te­luun vastattiin

Yksi­tyis­tei­den tal­vi­au­raus­ten lopet­ta­mis­pää­tös, jon­ka Oulun kau­pun­ki rei­lu vuo­si sit­ten teki, poi­ki yli­kii­min­ki­läi­sen Suk­ke­li­ryh­män teke­män hal­lin­to­kan­te­lun Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le (AVI) loka­kuus­sa. Yli­kii­min­ki­läi­set protestoivat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMoto­ris­ti­kirk­ko verkossa

Vii­me vuon­na 20-vuo­­tis­­juh­­li­aan Yli­kii­min­gin kir­kon­mäel­lä viet­tä­nyt moto­ris­ti­kirk­ko jär­jes­te­tään täl­lä ker­taa poik­keus­o­lo­jen vuok­si Vir­­tu­aa­­li­­kirk­­ko-tapah­­tu­­ma­­na Kii­min­gin kir­kos­ta. Moto­ris­ti­kir­kon hela­tors­tain sana­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen toi­mit­taa 21.5.…