Ajan­koh­tais­taPäät­tä­jäl­tä: Mie­li­ku­vien Ii

Muut­to­liik­keet näyt­tä­vät täl­lä het­kel­lä vie­vän suo­ma­lai­sia pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja muu­ta­maan muu­hun suu­reen kau­pun­kiin. Oulun alue ei ole enää vii­me vuo­si­na vetä­nyt…Uusia tuu­lia Hau­ki­pu­das­hiih­toon

Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 25. hel­mi­kuu­ta nyt jo 38. ker­ran. Latu­ret­keen ovat puhal­ta­mas­sa uudet tuu­let, sil­lä tapah­tu­ma laa­je­nee kak­si­päi­väi­sek­si. Lau­an­tai­na 24.2.…