Ajankohtaista

Hau­ki­pu­das-päi­vät jo 38. kerran

Hau­ki­pu­das-päi­vät jär­jes­te­tään tule­va­na vii­kon­lop­pu­na 9.–11. jo 38. ker­ran ja kuu­den­nen ker­ran uudes­sa Oulus­sa. Tar­jol­la on jäl­leen moni­puo­lis­ta ohjel­maa kai­ken ikäi­sil­le Jatu­lis­sa, kir­jas­tos­sa, Teat­te­ri­kuo­pal­la ja seurakunnassa.

Lue lisää

Myl­ly­saa­ren uusi laa­vu koko­si kyläläiset

Myl­ly­saa­ren laa­vun ava­jais­juh­la koko­si ase­ma­ky­lä­läi­set viet­tä­mään tun­nel­mal­lis­ta laa­vun ava­jais­juh­laa ja pyhäin­päi­vän iltaa lau­an­tai­na. Myl­ly­saa­reen, joka myös Sant­tusaa­re­na tun­ne­taan,  on valmistunut…
Hie­ta-ahon kaa­voi­tus ete­nee Kiimingissä

Kola­mäen ja Isoa­hon väli­maas­toon Kii­min­gin kes­kus­tan ete­lä­puo­lel­le suun­ni­tel­laan Hie­­ta-ahon asui­na­luet­ta. Noin 236 heh­taa­rin suu­rui­nen suun­nit­te­lua­lue on pää­osin raken­ta­ma­ton­ta moree­ni­kum­pa­reik­koa ja soita.…