Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 28.102019

Kysy­myk­set
1. Mikä kir­kol­li­nen asia on alba?
2. Mis­tä maas­ta ovat peräi­sin husaa­rit?
3. Mis­sä maan­osas­sa elää luon­non­va­rai­se­na ana­kon­da?
4. Mitä oli­vat Suo­men armei­jan käy­tös­sä olleet Vete­hi­nen, Vesik­ko ja Iku-Tur­so?
5. Mis­sä tai­de­la­jis­sa Yrjö Lin­degren voit­ti kul­taa tai­deo­lym­pia­lai­sis­sa Lon­toos­sa 1948? a) ark­ki­teh­tuu­ri, b) maa­laus­tai­de, c) musiik­ki, d) kuvan­veis­to
6. Mihin asus­tei­siin eri­tyi­ses­ti käy­te­tään denim-kan­gas­ta?
7. Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan tula­re­mia?
8. Mil­lä paik­ka­kun­nal­la on Suo­men hevos­opis­to?
9. Mis­tä tun­ne­taan her­ra nimel­tä Heik­ki Sal­me­la?
10. Mikä maa tuot­taa eni­ten olii­ve­ja? a) Espan­ja, b) Ita­lia, c) Rans­ka, d) Kreik­ka

Vas­tauk­set
1. Val­koi­nen mes­su­pai­ta
2. Unka­ris­ta
3. Ete­lä-Ame­ri­kas­sa
4. Sukel­lus­ve­nei­tä
5. a) ark­ki­teh­tuu­ri
6. Fark­kui­hin
7. Jänis­rut­to
8. Ypä­jäl­lä
9. Hess­bur­ger-ket­jun perus­ta­ja
10. a) Espan­ja