Ajankohtaista

OYSis­sa alle vii­si koronapotilasta

OYS:ssa oli maa­nan­tai­aa­mul­la hoi­dos­sa alle vii­si koro­na­po­ti­las­ta. Labo­ra­to­rio­var­mis­tet­tu­ja koro­na­tar­tun­to­ja on Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la nyt yhteen­sä 120 kap­pa­let­ta, ker­ro­taan OYSis­ta Tie­to­suo­ja­syis­tä joh­tuen OYS…

Lue lisää

Draa­ma­ko­me­di­aa 60-luvun Martinniemestä

Koro­na­ti­lan­ne lait­toi Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön­kin har­joi­tuk­set tauol­le ja siir­si hei­nä­kuul­le suun­ni­tel­lun ensi-illan tuon­nem­mak­si. Kun ajat para­ne­vat, tääl­tä tul­laan, lupaa­vat HTN:n…Pap­pi­lan alu­eel­le lisää asuintaloja

Jaa­ran tilan eli Kii­min­gin pap­pi­lan kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kaan alu­een ase­ma­kaa­va­muu­tok­sel­la tavoi­tel­laan seu­ra­kun­nan käy­tös­sä ole­van kiin­teis­tön muut­ta­mis­ta yksi­tyi­sek­si asuin­ton­tik­si. Ase­­ma­­kaa­­va-alue sijait­see Kiimingin…