Ter­vas­tii­ma siir­tyy elokuulle

Tervastiima siirretään tänä vuonna elokuulle, jotta perinne saataisiin säilytettyä katkeamattomana. Viime vuonna tervamestari Erkki Pöyskö iloitsi, että tervahautaperinne ei silloinkaan katkennut, vaikka jouduttiinkin tyytymään pieneen ojatervahautaan. (Arkisto: Tuija Järvelä-Uusitalo)Tervastiima siirretään tänä vuonna elokuulle, jotta perinne saataisiin säilytettyä katkeamattomana. Viime vuonna tervamestari Erkki Pöyskö iloitsi, että tervahautaperinne ei silloinkaan katkennut, vaikka jouduttiinkin tyytymään pieneen ojatervahautaan. (Arkisto: Tuija Järvelä-Uusitalo)

Yli­kii­min­gin perin­tei­nen Ter­vas­tii­ma­viik­ko siir­tyy pidet­tä­väk­si elo­kuun 4.–8. väli­se­nä aikana.

– Alus­ta­va ohjel­ma on nyt laa­dit­tu, ja ter­va­hau­dan syty­tys­juh­laa vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na. Perin­tei­ses­ti Yli­kii­min­gin Puhal­ta­jat soit­ta­vat syty­tys­tah­dit, Mat­ti Hil­tu­nen kertoo.

Tors­tai­na on perin­ne-ilta ter­va­hau­dal­la. Illan ohjel­mas­sa on perin­ne­töi­den rin­nal­la myös musiik­kia. Muun muas­sa tai­ta­va, 15-vuo­tias hanu­ris­ti Aatu Möt­tö­nen musi­soi illas­sa. Per­jan­tai­na Yli­kii­min­gin kir­kos­sa on Kesäil­lan musiik­kia ‑tapah­tu­ma, jos­sa hanu­ris­ti Anne-Mari Kan­niai­nen soit­taa. Lau­an­tai­na vie­te­tään Ter­vas­mark­ki­nat eli toripäivät.