Ajankohtaista

Syke-talon remont­tia valmistellaan

Kii­min­gin Syke-talon mar­ras­kuun alus­sa käyn­nis­ty­vää perus­kor­jaus­ta val­mis­tel­laan par­hail­laan. Nuo­ri­so­ti­lat ovat jo muut­ta­neet pois tilois­ta. Pie­nem­pien nuok­ka­ri on Kii­min­ki­joen kou­lul­la ja…Tai­de­kyl­läi­lyä Puttaalla

Hau­ki­pu­taan Tai­deyh­dis­tys kut­sui tai­tei­li­joi­ta ja tai­teen har­ras­ta­jia kylään ja yhteis­näyt­te­lyyn Teat­te­ri­kuo­pal­le. Tai­de­kyl­läi­lyä Put­taal­la ‑näyt­te­lys­sä on esil­lä yli kol­me­kym­men­tä teosta. –…


Trak­to­ri­näyt­te­lys­sä oli säpinää

Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mä­ki täyt­tyi taas trak­to­reis­ta ja muis­ta kiin­nos­ta­vis­ta meno­pe­les­tä tänään sun­nun­tai­na. Trak­to­ri­näyt­te­ly kerä­si run­saas­ti  ylei­söä, joka viih­tyi muka­vas­sa tun­nel­mas­sa — ohjelmassa…


Mar­tin­Mark­ki­noil­la on tunnelmaa

Mar­tin­nie­men kou­lul­la on menos­sa Mar­tin­Mark­ki­nat. Tee­ma­na näil­lä toi­sen ker­ran jär­jes­te­tyil­lä mark­ki­noil­la on sadon­kor­juu. Toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vat kou­lun ja oppi­lai­den ohel­la kotikoulu-toimikunta,…