Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 22.8.

Kysy­myk­set

1. Min­kä­lai­set kamp­peet ovat Flip Flopit?

2. Mikä oli ensim­mäi­nen nume­ro kai­kis­sa mat­ka­pu­he­lin­liit­ty­mis­sä Suo­mes­sa v. 1996 saakka?

3. Min­kä auton rekis­te­ri­tun­nus oli aikoi­naan EKA-96?

4. Mon­ta­ko jal­kaa hämä­hä­keil­lä on?

5. Minä vuon­na Yle aloit­ti teks­ti-TV-lähe­tyk­set? a) 1976, b) 1981, c) 1986, d) 1991

6. Mikä olym­pia­vuo­si on roo­ma­lai­sil­la nume­roil­la MCMLXXX1V?

7. Mikä oli Hel­sin­gin Teräs­huo­ne­ka­lu­teh­taan tun­ne­tuin tuote?

8. Min­kä nimi­nen on Bar­bien poikaystävä?

9. Mitä asus­tet­ta Filip­pii­nien dik­taat­to­rin puo­li­sol­la Imel­da Marco­sil­la oli kaa­pit täynnä?

10. Runs­tyk­ki on ollut ennen a) raha, b) asus­te, c) ase, d) tilavuusmitta

 

Vas­tauk­set

1. Avo­san­daa­lit

2. Yhdek­sän

3. Ensim­mäi­sen Uudes­sa­kau­pun­gis­sa val­mis­te­tun Saabin

4. Kah­dek­san

5. b) 1981

6. 1984

7. Hete­ka-sän­ky

8. Ken

9. Ken­kiä

10. a) Raha