Ajankohtaista

Työl­lis­tä­mis­hank­keel­le rahoi­tus Iihin

Iin kun­ta on saa­nut rahoi­tuk­sen Tuu­na­taan työ­tä ‑työl­lis­tä­mis­hank­keel­le. Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Ely-kes­­kuk­­sen pää­tök­sel­le hank­keel­le myön­net­tiin 382 388 euroa Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­ton Kes­tä­vää kasvua…

Ter­vas­Tii­ma-vii­kol­la koko Yli­kii­min­ki liikkeellä

Ter­­vas­­Tii­­ma-perin­­ne­­viik­­ko käyn­nis­tyy Yli­kii­min­gis­sä jäl­leen lau­an­tai­na. Van­ho­ja perin­tei­tä nou­dat­ta­vaa koti­seu­tu­ta­pah­tu­maa on jär­jes­tet­ty 1960-luvul­­ta läh­tien. Muka­na nyt­kin on laa­ja jouk­ko pai­kal­li­sia vapaaehtoisia…