Ajankohtaista

Ran­ta­poh­jal­la sähköpostipulmia

Ran­ta­poh­jal­la on vii­me päi­vien aika­na ollut tek­ni­siä ongel­mia säh­kö­pos­tien lähet­tä­mi­ses­sä tie­tyn­tyyp­pi­siin osoit­tei­siin. Esi­mer­kik­si gmail-lop­­pui­­siin osoit­tei­siin Ran­ta­poh­jas­ta lähe­te­tyt vies­tit ovat voineet…

Lue lisää

Arjen iha­nuus vai kurjuus

Loman jäl­keen koit­taa aina arki. Työ­aa­mua edel­tä­vän yönä, kun vii­mein sain unen­pääs­tä kiin­ni, ukko­nen ja vesi­sa­de herät­ti­vät – nuo  pitkään…