Taks­ta­rit: Kiroi­lul­le kieltotaulut!

Nuor­ten nais­ten suu­ri­ää­nis­tä kes­kus­te­lua kuun­te­lin, ruo­ka­ra­vin­to­las­sa. Hei­dän sana­va­ras­toon­sa kuu­lui, vi..u, jota he tois­te­li­vat yhtä­mit­taa, jut­te­lun­sa ohes­sa. Seu­ras­sa­ni oli lap­set, iäl­tään 4–8 vuot­ta. Tun­sin myö­tä­hä­pe­ää, nai­se­na. Voi­si­ko kah­vi­la ym. yrit­tä­jät lait­taa sei­nil­le kiroi­lun kiel­to­tau­lu­ja, kos­ka kai­kil­la oli­si siten miel­lyt­tä­väm­pi ruokailuhetki?

Ymmär­rys hoi, äly älä jätä.