Pois­nuk­ku­neet ja maanpoveen

Pois­nuk­ku­eet:

Ensi Matil­da Jäm­sä Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 2.8. Hän oli 99-vuotias.

Esa Alek­si Tien­haa­ra Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 22.7. Hän oli 73-vuotias.

Eija Irme­li Kur­ki Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 11.7. Hän oli 69-vuotias.

Ossi Eina­ri Tyy­ki­luo­to Iis­tä kuo­li 16.8. Hän oli 68-vuotias.

Eila Elli Myl­ly­lä Iis­tä kuo­li 2.8. 92 vuo­den ikäisenä.

Pek­ka Juha­ni Puhak­ka Kii­min­gis­tä kuo­li 23.7.2021. Hän oli 74-vuotias.

Maan­po­veen:

Ensi Matil­da Jäm­sä siu­nat­tiin 20.8. Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa. Toi­mit­ti Jen­ni Siljander.

Eija Irme­li Kur­ki siu­nat­tiin 21.8. Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa. Toi­mit­ti Outi Uusimäki.

Ahti Kale­vi Kais­to siu­nat­tiin 20.8. Yli-Iin hau­taus­maa­han. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Tapa­ni Ruotsalainen.

Ari Kaler­vo Sanak­se­na­ho siu­nat­tiin 21.8. Kui­va­nie­men hau­taus­maa­han. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Mat­ti Kinnunen.

Jari Pek­ka Lie­des siu­nat­tiin 14.8. Iin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Mat­ti Kinnunen.

Pek­ka Juha­ni Puhak­ka Kii­min­gis­tä siu­nat­tiin 20.8. Kii­min­gin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Pau­li Niemelä.

Paa­vo Johan­nes Erk­ki­lä Oulus­ta siu­nat­tiin 21.8. Kii­min­gin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Sei­ja Helomaa.