Ii

Iin vii­mei­nen val­tuus­to­paik­ka vih­reil­le

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Ii Iin kun­nan­val­tuus­ton vii­mei­nen paik­ka meni vih­rei­den Aila Paa­sol­le. Iin kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta on vah­vis­ta­nut vaa­lien tulok­sen het­ki sit­ten.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vaa­lien voit­ta­jat ja häviä­jät

Kun­ta­vaa­lien tulok­set ovat sel­vil­lä. Oulus­sa vih­reät ja vasem­mis­to­liit­to oli­vat suu­rim­mat voit­ta­jat. Vih­reät saa Oulun 67-paik­­kai­­seen kau­pun­gin­val­tuus­toon kol­me lisä­paik­kaa, jol­loin val­tuu­tet­tu­jen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ennak­ko­ää­nes­tys aiem­paa vilk­kaam­paa

Auli Haa­pa­la Tiis­tai­na päät­ty­nees­sä kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä annet­tiin yli 1,1 mil­joo­naa ään­tä, eli ennak­koon äänes­ti noin 26,3 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta. Luku tar­ken­tuu,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä äänes­tet­ty ennak­koon vilk­kaas­ti

Auli Haa­pa­la Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyy tänään tiis­tai­na. Äänes­ty­sak­tii­vi­suus on ollut tähän men­nes­sä hie­man edel­lis­vaa­le­ja vilk­kaam­paa. Maa­nan­tai­hin kel­lo 10 men­nes­sä ennak­koon oli.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIso­ja asioi­ta Iin uuden val­tuus­ton esi­tys­lis­toil­le

Tui­­ja-Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Ii Eilen ennak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä alka­neis­sa kun­ta­vaa­leis­sa vali­taan Iin kun­nan­val­tuus­toon 35 val­tuu­tet­tua. He aloit­ta­vat toi­mi­kau­ten­sa kesä­kuun alus­sa. Osa tule­van neli­vuo­tis­kau­den esi­tys­lis­toil­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Per­ho­sia vat­sas­sa Perun slum­mei­hin

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Ii Iin Oja­ky­län kou­lun opet­ta­jal­la Suvi Palo­saa­rel­la on per­ho­sia vat­sas­saan, sil­lä hän läh­tee huo­men­na Peruun tapaa­maan Liman slum­mis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus