Ii

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Tänään leh­den välis­sä on ilmes­ty­nyt.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yrit­tä­jyyt­tä oppi­mas­sa

Vuon­na 2013 alkun­sa saa­nut Kesäy­­rit­­tä­­jä-kam­­pan­­ja ran­tau­tui tänä kesä­nä ensim­mäis­tä ker­taa Iihin. Kam­pan­jaan osal­lis­tu­neen 18-vuo­­ti­aan Vee­ra Annusen pia­non­soi­ton ope­tus­ta tar­joa­va kesäy­ri­tys.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRöyt­tä kut­suu kaik­kia kiin­nos­tu­nei­ta

Lee­na Taka­luo­ma Ii Iin Meri­pe­las­tus­seu­ral­la on sanan­mu­kai­ses­ti paraa­ti­paik­ka Röy­tän saa­res­ta. Seu­ral­la on nimit­täin vuo­kral­la Met­sä­hal­li­tuk­sen omis­ta­mat raken­nuk­set Luot­si­la ja Las­taa­ja.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oijär­vel­lä kadon­neen 70-vuo­ti­aan lin­tu­har­ras­ta­jan etsin­nöis­sä ei tulok­sia – Polii­si pyy­tää ilmoit­ta­maan mah­dol­li­sis­ta havain­nois­ta

Iin Oijär­vel­lä kadon­neen 70-vuo­­ti­aan lin­tu­har­ras­ta­jan etsin­nät eivät ole tuot­ta­neet tulos­ta. Kadok­sis­sa ole­va mies oli läh­te­nyt lau­an­tai­na 22. hei­nä­kuu­ta puo­len­päi­vän aikaan ren­gas­ta­maan lin­tu­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­men nuo­rin ja haus­kin tavis

Lee­na Taka­luo­ma Olha­va Kym­men­vuo­tias See­la Brau­er osal­lis­tui Suo­men haus­kin tavis -kisaan ja pää­si tv-kame­­roi­­den pais­tee­seen kisan nuo­rim­pa­na osa­not­ta­ja­na. Kisa esi­tet­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kadon­neen etsin­nät jat­ku­vat Oijär­vel­lä

Ii/Oijärvi Polii­si etsii yhä Iis­sä Oijär­ven suo­a­lu­eel­la kadon­nut­ta 70-vuo­­tias­­ta lin­tu­har­ras­ta­jaa, joka on ollut kateis­sa lau­an­tais­ta läh­tien. Yli kol­men vuo­ro­kau­den ajan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPunk­ki sekoit­ti Lea Back­ma­nin kesän

Lee­na Taka­luo­ma Ii/Olhava Iiläi­nen Lea Back­man tie­tää koke­muk­ses­ta muu­ta­man mil­lin kokoi­sen pun­kin voi­mat. Hänen elä­män­sä ensim­mäi­nen punk­ki kan­toi muka­naan bor­re­lia­bak­tee­ria.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus