Iijoen kehit­tä­mi­sel­le luva­taan jat­koa

Iijoen otva on ollut monitahoinen hanke, jota on hyödynnetty myös opetuksessa Iin lukiossa. Abiturientit Susanna Neuvonen ja Nanni Niemelä olivat Iijoki Foorumissa kertomassa ympäristönsuojeluprojekteista, joissa he ovat olleet mukana.

Kol­mi­vuo­ti­sen Iijoen otva -hank­keen lop­pu­met­reil­lä jär­jes­te­tys­sä Iijo­ki Foo­ru­mis­sa lupail­tiin joen kehit­tä­mis­hank­keil­le jat­koa.– Hom­ma ei jää tähän, pide­tään sii­tä yhdes­sä huol­ta, sanoi foo­ru­min avan­nut Pudas­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timo­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus