Paras­ta on pääs­tä sisäl­lä­kin liik­ku­maan

Kuudesluokkalaiset Mimosa Sassi (vas.), Anja Moilanen ja Kaisa Lappalainen kertovat, että liikuntasali on ollut kovassa käytössä.

Poh­jois-Iin kou­lun uudis­ra­ken­nus on ehdit­ty tode­ta hyväk­si syk­syn aika­na. Kou­lun kuu­des­luok­ka­lai­set oppi­laat Anja Moi­la­nen, Mimo­sa Sas­si ja Kai­sa Lap­pa­lai­nen sano­vat, että paras­ta on kun pää­see sisäl­lä­kin liik­ku­maan.– Lii­kun­ta­sa­lis­sa on tilaa pot­kia pal­loa, leik­kiä eri­lai­sia leik­ke­jä, voi har­joi­tel­la säh­ly- ja koris­tur­nauk­seen, tytöt luet­te­le­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus