Nykyi­syys jää Kie­ri­kis­sä men­nei­syy­den taak­se

Kivikauden kylän uusimmassa asumuksessa päätyseinät ovat pystysuorat toisin kuin aiemmissa, niinpä tuohi jää näkyville. Katto on turvepeitteinen. Päätyjen savuaukoissa on räppänät, tulipaikka on sisällä keskellä. Antti Palmroos, Markku Mulari ja Mika Alanärä ovat tyytyväisiä kättensä jälkiin.

Kun 2010-luvun ihmi­nen käve­lee Iijoen ran­taa koh­ti Kie­ri­kin kivi­kau­den kylää, kuu­luu alu­eel­ta vasa­ran ja kir­veen pau­ke. Mut­kan takaa pal­jas­tuu koko­naan eri­lai­nen maa­il­ma savun tuok­sui­neen, sam­mal- ja ruo­ko­kat­toi­si­ne asu­muk­si­neen, sau­noi­neen ja kiven­hion­ta­laa­vui­neen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus