Kun isä säh­kö­lam­pun osti

Asentaja Esa Nikkinen poisti pylväästä etäluentaan liittyvää toistinta Martinniemessä Vahtolantiellä syksyllä 2016. Pylväät on korvattu kaapelilla. Kuvassa oleva pylväs on vuodelta 1969.

Säh­kö­va­lais­tus tuli Ran­ta­poh­jan alu­een kotei­hin hitaas­ti. Samoin katu­va­lais­tus oli vie­lä vähäis­tä aina 1960-luvul­le saak­ka. Aina 1870-luvul­le saak­ka kote­ja valais­tiin päre­val­kean, takan tai lie­den niu­kal­la valais­tuk­sel­la. Var­si­nai­sen säh­kö­lai­tos­toi­min­nan voi­daan kat­soa alka­neen 4.9.1882, kun Edi­son kään­si kyt­kin­tä New Yor­kin Man­hat­ta­nin Pearl Stree­tin säh­kö­ase­mal­la, ja 400 säh­kö­lamp­pua syt­tyi 400 met­rin läpi­mit­tai­sel­la alu­eel­la, jol­la sijait­si myös Wall Street. Säh­kö­lait­tei­den…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus