Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­nat kes­tä­vät kak­si päi­vää

Kuivaniemen pitäjämarkkinat kestävät 2 päivää. Markkinaportit avautuivat tänään klo 10, ja markkinaväkeä alkoi saapua hiljalleen paikalle.

Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­noit­ten por­tit on avat­tu ja väkeä saa­puu alu­eel­le tasai­seen tah­tiin. Mark­ki­nat jat­ku­vat sun­nun­tai­na.

Mark­ki­noi­den ava­jai­set ovat klo 11. Klo 12 esiin­tyy Ran­ta­poh­ja-leh­den vie­raa­na stand up-koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen ja klo 13 Eini. Muu­ta­kin ohjel­maa on tar­jol­la.

Alu­een suu­rim­mil­la kesä­mark­ki­noil­la on yli 100 mark­ki­na­myy­jää. Pai­kal­le odo­te­taan kah­den päi­vän aika­na yli 7 000 kävi­jää.